KontaktUczniowski Klub Sportowy PlessWave
ul. Bogedaina 1
43-200 Pszczyna

E-mail: biuro@plesswave.pl
Tel: 796 133 281